Guo Tai Group Headquarters

National Unified Hotline:400-8878-119
Address:7th Floor, Binjiang Plaza, 305 Jiangbei Road, Nanjing
Website:www.guotaigroup.com.cn

Wechat Subscription Number

Wechat Service Number

fire shares

Guo Tai Fire Technology Co., Ltd. Fire Fax: 025-52643636
Contacts:Manager Wu
Production base:No. 99 Ketai Road, Yizheng Economic Development Zone, Jiangsu Province
Website:
Jiangsu Guotai Fire Engineering Technology Co., Ltd. Fire Fax: 025-52643636
Contacts:Manager Jiang
Office Address:7th Floor, Binjiang Plaza, 305 Jiangbei Road, Nanjing
Website:
Guo Tai Fire Engineering Co., Ltd. Fax: 025-52643636
Contacts:Manager Jiang
Office Address:No. 168 Wengjiaying, Qinhuai District, Nanjing
Website:
Jiangsu Guotai Internet of Things Technology Co., Ltd. Fax: 025-52643636
Office Address:Ninth Floor, Block B, Huizhi Building, 28 Ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing
Website:
Civil air defenseshares

Guo Tai Civil Defense Equipment Co., Ltd. Fax: 025-57017758
Contacts:Manager Wang
Production base:No. 99 Ketai Road, Yizheng Economic Development Zone, Jiangsu Province
Website:
Guo Tai Civil Air Defense Equipment Co., Ltd. Fax: 025-57017758
Contacts:Manager Wang
Production base:No. 99 Ketai Road, Yizheng Economic Development Zone, Jiangsu Province
Website:

Copyright ? 2014 Nanjing Guo Tai Fire Protection Group Co., Ltd.

技术支持:恒网承建